Kültür Varlıklarını Koruma Semineri I

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu ve Tarihsel Çevre ve Yapı Korumacıları Derneği ile ortaklaşa yapılan Üniversitemizin ev sahipliği yaptığı “KÜLTÜR VARLIKLARI KORUMA SEMİNERİ I” semineri 30 Mayıs 2022’de gerçekleştirildi.

Seminer; Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr Üyesi Zeynep Emel Ekim’in açılış konuşmasının ardından Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Emel Ekim’in Oturum başkanlığında Rest. Uzm. Y. Mimar Deniz Alkan ve Mimar Adnan Demir’in “KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUMA İLKELERİ VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ KORUMADAKİ ROLÜ” konulu sunumları gerçekleştirildi. Rest. Uzmanı Y. Mimar Deniz Alkan 19.YY’dan bu yana kültür varlıklarının korunmasını amaçlamış kurum ve kuruluşlardan bahsederek bu kurum ve kuruluşların yapıkları çalışmaları anlattı. Mimar Adnan Demir konuşmasında sivil toplum kuruluşlarının korumadaki önemine vurgu yaparak Tarihsel Çevre ve Yapı Korumacıları Derneğinin Trilye üzerinde yaptıkları koruma çalışmalarını anlattı.  

Birinci Oturumun ikinci konuşmasını Y. Mimar Küratör Berna Karadoğan “FETİH ÖNCESİ İSTANBUL” konulu sunumu ile devam etti. Y. Mimar Küratör Berna Karadoğan sunumunda fetih öncesi İstanbul’un nasıl olduğu, 1204 Latin istilasının nasıl ve ne şekilde zarar verdiği, istila sonrası yağmalanan başlıca eserleri, fetih öncesi önemli yapılar, şehir kapıları, meydanları ve anıtların neler olduğu, dönemin seyyahlarının gözlemleri, önemli olayları ve tarihi kişilikleri anlattı.

Oturumun son konuşmasını İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Mimar Fatma Sedes tarafından “DOĞUBEYAZIT İSHAKPAŞA SARAYI RESTORASYON AŞAMALARI” konulu sunumu ile gerçekleştirildi. Dr. Öğr. Üyesi Mimar Fatma Sedes İshakpaşa sarayının restorasyon aşamalarından bahsederken yapılan restorasyonun yapının yeniden işlevlendirilirken bulunduğu bölgedeki iklim koşullarına, dikkat edilmesi gereken hususlara ve restorasyon çözümlerine değindi.

Seminerin ikinci oturumu Tarihsel Çevre ve Yapı Korumacıları Derneği Başkanı Rest.  Uzm. Deniz Alkan Başkanlığında 2010 EUROPA NOSTRA ödüllü   Mimar Hatice Karakaya’nın “YENİ CAMİ HÜNKÂR KASRI RESTORASYONU” sunumu ile devam etti.  Mimar Hatice Karakaya Yeni Cami Hünkâr Kasrı’nda yapılan rölöve, restitüsyon, restorasyon projelerinin, konservasyon aşamalarını, belgelendirilmelerini ve iş akışlarını anlattı.

Seminerin son konuşmasını Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Sanat Tarihçi Dr. Öğr Üyesi Zeynep Emel Ekim’in “KURUÇEŞME KARATODORİ YALISI’NDAN GÜNÜMÜZE GELEN VERİLERİN BELGELENDİRİLMESİ” sunumu ile gerçekleştirildi. Dr. Öğr Üyesi Zeynep Emel Ekim Kuruçeşme’nin tarihsel değişiminden bahsederek Karatodori Yalısı’nın günümüze ulaşmadığını ancak eski haritalarda, fotoğraflarda ve hava fotoğraflarında yapının görüldüğü ve belgelendiğine dikkat çekerek yapının ek yapılarının kalıntıları üzerinden alınan numuneler ve laboratuvar çalışmalarının sonuçları ile yalıdan geriye kalan ek yapıların malzemelerini anlattı.