Değerli Öğrencilerimiz, 
Staj başvuru aşamasında izleyeceğiniz süreç aşağıda belirtilmiştir. Belirtilen süreci takip etmeniz Staj çalışmalarının değerlendirilmesi noktasında önemli olacaktır.

 

  1) YÖNERGE

Staj ile ilgili esaslar “Meslek Yüksekokulları Staj Yönergesi”’nde belirtilmiştir. Öncelikle Yönergeyi dikkatli bir şekilde incelemeniz yararlı olacaktır.

Staj Yönergesi

 

  2) STAJ KABUL SÜRECİ

a) Staj yapmak istediğiniz firma/kurum veya kuruluşla ilgili ön bilgileri danışman hocanızla görüşerek belirlediğiniz firma veya kurumda staj yapmanızın Programınız açısından uygun olup olmadığını öğreniniz. Uygun değilse yeni bir staj yeri bulup danışmanınızdan Uygundur olurunu alınız

b) Danışmanınızdan Uygundur onayını aldıktan sonra;

Staj için aşağıdaki Staj Kabul Formu’ndan 3 adet olacak şekilde size ait kısımlarını eksiksiz olarak doldurunuz.

Staj çalışmasını yapacağınız firma/kurum veya kuruluş yetkilisine ilgili yerleri doldurtup imza ve kaşe ile onaylattıktan sonra 3 adet fotoğrafla Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne teslim ediniz.

Staj Kabul Formu

Staj Başvuru Formu

Öğrenci Staj Dosyası

Öğrenci İkamet Adresi Beyan Formu


NOT 1: Bazı kurum ve işletmeler sizden özgeçmiş isteyebilir.

Örnek Özgeçmiş

 

  3) SİGORTA İŞLEMLERİ (İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARI)

Herhangi bir sağlık sigortası olmayan öğrencilerin Staj sürecindeki iş kazası ve meslek hastalıkları sigorta pirimi üniversitemiz tarafından karşılanacaktır. Tüm öğrencilerin Sağlık sigortası formunu doldurup en erken staj başlama tarihinden 1 ay öncesi ile en geç staj başlama tarihine 15 gün kala istenilen belgelerle (İkametgah ve Nüfus Cüzdan Fotokopisi)ilgili Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Sigorta Formu

 

  4) STAJ BELGELERİ TEMİNİ

Staj Kabul Formu bilgileri çerçevesinde staj yeriniz onaylandıktan sonra, Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünce size “Staj Defteri” ve  “Öğrenci Staj Değerlendirme Formu” verilecektir.

Aşağıdaki linklerden staj defterine erişebilirsiniz.

Staj Defteri

Öğrenci Staj Değerlendirme Formu

NOT: Staj Defterinin doldurulması ve Öğrenci Staj Değerlendirme Formu ile ilgili hususları Yönergeden inceleyebilirsiniz.

 

  Mimari Restorasyon Öğrencilerinin Staj Yapabilecekleri Alanlar;

Bürolarda; rölöve, restorasyon, restitüsyon vb. çizimleri ile maliyet-birim fiyat analizleri ve keşifleri kapsar. Ayrıca, rölöve, restorasyon, arkeolojik kazı alanlarında çizim ve belgeleme çalışmalarını, kağıt - cilt - resim - tekstil restorasyonu ve üniversite döner sermayesine bağlı olarak yapılan çalışmaları, öğretim üyelerinin araştırma projelerine katılımı, laboratuvar ve alan çalışmalarını ve benzeri içerikli çalışmaları kapsar.

Şantiye Stajı; Atölye, şantiye ve kazı alanlarında; onarım, üretim, temizleme, çürütme vb. restorasyon ve konservasyon çalışmalarını kapsar.

Not: Staj yapılacak kurum ve kuruluşların Restorasyon alanında en az 3 yıllık deneyime sahip olmaları şarttır.