STAJ TAKVİMİ

Staj Başvuru Tarihi: 15 Mayıs- 26 Mayıs 2023

Staj Defteri Teslimi: Staj bitiminden itibaren 15 gün içinde Staj Komisyonuna teslim edilecektir.

 

STAJ BAŞVURULARI VE DEFTER TESLİM SÜRECİ

1. Staj Başvuruları

* Staj başvuruları sadece BAHAR döneminde yapılır.

* Staj başvurusu yapılacak olan dönemde staj dersi SEÇİLMEZ. Staj dersi defter teslim edileceği dönem seçilir.

* Staj başvuru formları Staj Komisyonuna teslim edilecektir.

* Staj Başvurusu için ilgili kuruma kaşeletilmesi ve imzalatılması gereken formlar:

- Staj Başvuru formu (1 adet)

- Staj Kabul formu (3 adet ve vesikalık fotoğraf)

* Staj Başvurusu için kuruma imzalatılan belgelerin dışında öğrencinin hazırlaması gereken belgeler:

- Nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet)

- İkametgâh belgesi (1 adet)

- İş kazası ve meslek hastalıkları sigorta formu (1 adet)

2. Staj

* Staj; başvuru sürecinde anlaşılan kurumda 30 iş günü süresince yapılmalıdır.

* Staj başlangıç tarihi olarak TEMMUZ ve AĞUSTOS aylarının başı veya ortası seçilmelidir.

3. Staj Defterinin Teslimi

* Staj yapılırken veya yapıldıktan sonra doldurulan staj defteri kurum yetkilisi tarafından kaşelenip imzalanır. (Tüm sayfalar)

* Staj yapıldıktan sonraki dönem başında yapılan staj dersi sistemden seçilir.

 

DÖKÜMANLAR

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Staj Yönergesi için Tıklayınız.

* Staj Başvuru formu

* Staj Kabul formu

* İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Sigorta Formu  

* Staj defteri

* Staj değerlendirme formu

*İkamet Beyan Formu

 

STAJ DEFTERİ HAZIRLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

* Aynı günde gezilebilecek mimari mekanlar ayrı ayrı günlere yazılmaz.

* Mesleki katkı sağlamamış olan seminer vb. staj defterine yazılmaz.

* Yazı dili akademik olmalıdır. Günlük biçiminde staj defteri yazılmaz.

* Staj defterine yazılan bilgiler internet sitelerinden ve/veya kitaplardan kopyalanmamalıdır. İntihal yaptığı anlaşılan öğrenciler için işlem başlatılır.

* Kitap / İnternet sitesi gibi kaynaklar kaynakça verilerek kullanılabilir.

* Öğrenciler staj defterine yazdığı bilgileri farklı kaynaklardan derleyerek kendi akademik cümleleriyle yazmak zorundadır.

* Mesleki kazanımlarını akademik bir dille anlatamayan staj defterleri başarılı sayılmaz.

 

YAZ STAJI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

 1.Staj kaç gün yapılmalıdır?

Staj 30 işgünü olmak zorundadır. Resmî tatiller, bayram tatilleri sayılmamaktadır. Pazar günü işgününe dahil değildir. (Cumartesi günü çalışacaksanız ayrıca bildirmeniz gerekmektedir.

 2. Staja ne zaman başlayabiliriz?

13 Haziran 2022 tarihi itibariyle başlayabilirsiniz. 20 Eylül 2022 tarihine kadar bitmesi gereklidir. Ara tatil ve Ders döneminde staj yapılamaz.

 3.Staj başvurusunda staj yapılacak yere hangi evrak imzalattırılmalıdır?

Staja başlamadan önce staj yerine Staj Komisyonuna teslim edilmek üzere “Staj Başvuru Formu” (3 adet fotoğraflı) imzalattırılıp onaylatılmalıdır.

 4.Staj yapılacak işyerine başvuru onaylandıktan sonra hangi belgeler temin edilmelidir?

* 3 adet Staj Kabul Formu (Fotoğraflı)

* Sigorta Formu

* Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

* İkametgâh Belgesi

* Öğrenci İkamet Beyan Formu

 4.Belgeler temin edildikten sonra nereye teslim edilmelidir?

Staj Komisyonuna teslim edilmelidir.

 5.Sigorta yapılıyor mu?

Üniversitemizde zorunlu staj yapacak tüm öğrencilerin staj için sigortası yapılmaktadır.

 6.Staj defterini nereden alabiliriz?

Staj defterinin okulumuzun web sayfasından temin edebilirsiniz. Staj defterini çıktı olarak alıp spiral ciltli kitapçık haline getirilmesi gerekmektedir.

 7.Staj defteri nasıl doldurulmalı?

Günlük yapılan çalışma Staj defterine yazılır, yapılan işin fotoğrafı çekilip dosyaya konulur. Staj bitiminde staj defterinin taranıp CD’ye yüklenmesi gerekmektedir.

 8.Staj bittikten sonra yapılması gerekenler neler?

* Staj defterinizi doldurduktan sonra her sayfanın altında eğitim sorumlusunun imzası olmalıdır.

* “Öğrenci Değerlendirme Formu” işyeri tarafından doldurulmalıdır. Defterle birlikte CD’yi Staj Komisyonuna teslim etmeniz gerekmektedir. 

 9.Tatil Günleri?

15 Temmuz 2023  (1 gün) Demokrasi ve Milli Birlik Günü

28 Haziran 1 Temmuz 2023 (4 gün) Kurban Bayramı

30 Ağustos 2023  (1 gün) Zafer Bayramı

 

MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI STAJ KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi M. Lütfi YAZICIOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin KAYA 

Dr. Öğr. Üyesi  İrem CERAN

 

 

AMBALAJ TASARIMI PROGRAMI STAJ KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ALTUNBAŞAK

Öğr. Gör. Mustafa EREN

Öğr. Gör. Sibel ÇOLAK BONCUKÇU