Kalemişi Atölye Uygulama ve Laboratuvarı

Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı tarafından düzenlenen “Kalemişi Uygulama Atölye ve Laboratuvarı Öğrenci Sergisi” 24 Haziran 2022’de Üsküdar Yerleşkemiz A-D107 sergi salonunda açılmıştır. Koordinatör Hocamız Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Kaya’nın açılış konuşması sonrası ziyaretçiler ile gezilen sergi 1 Temmuz 2022 tarihine kadar ziyarete açık kalacaktır.