Geri Dönüşüm Temelinde Örneklerle Biyo Malzemeler

Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Ambalaj Tasarım Programı’nın düzenlediği “Geri Dönüşüm Temelinde Biyo Malzemeler” semineri Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Emel Ekim moderatörlüğünde Prof. Dr. Seçil Şatır tarafından gerçekleştirildi. Seminerde; geri dönüşümün önemi, geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen atık türleri, atıkların dolaylı veya dolaysız kullanımı gibi konular tasarımlar üzerinden incelendi.