Geleneksel Mimaride Çağdaş Malzeme Kullanımı

Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon programı tarafından düzenlenen “GELENEKSEL MİMARİDE ÇAĞDAŞ MALZEME KULLANIMI” semineri 12 Ekim Saat: 10:00’da Dr. Öğr. Üyesi Derya SU tarafından gerçekleştirildi.