Davutpaşa Kışlası Sancak Köşkü Restorasyonu Teknik Gezi

Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı tarafından düzenlenen “DAVUTPAŞA KIŞLASI SANCAK KÖŞKÜ RESTORASYONU” teknik gezisi 19 Ekim 2022’de Dr.Öğr. Üyesi Derya SU koordinatörlüğünde gerçekleştirildi. Teknik gezide yapılan restorasyon çalışmaları ve restorasyon aşamaları yerinde incelendi.