Tek Ders Sınavı

Üniversitemizin Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 19 Temmuz 2024 Cuma günü yapılacak olan tek ders sınavından yararlanmak isteyen öğrencilerimiz tek ders sınav formunu doldurup 17 Temmuz 2024 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Sekreterliğine teslim etmeleri gerekmektedir.

 

Not: Kuruma gelemeyecek olanlar formun imzalı halini gsmyo@fsm.edu.tr mail adresine gönderebilirler.

 

Tek Ders Sınav Formu İçin Tıklayınız.

 

 

Tek ders sınavı Uygulama Esasları

 

MADDE 33 – (1) Mezuniyet için gerekli koşulları sağlamış ancak başarısız tek dersi kalan veya tek ders sınavı sonucunda en az 2.00 ortalamayı sağlayabilecek öğrencilere tek ders sınav hakkı verilir. Bu sınavda başarılı olamayan öğrenciler, dersin AKTS kredisine göre ücretini ödeyerek dersi sonraki yarıyılda tekrar eder veya akademik takvimde belirtilen sonraki tek ders sınavına girer.

(2) Durumları birinci fıkrada belirtilen esaslara uygun olan öğrencilerin, akademik takvimde belirlenen tek ders sınav tarihinden en geç üç iş günü öncesine kadar öğrenim gördükleri fakülte/yüksekokula başvurması gerekir.

(3) Öğrenci daha önce almadığı veya devamsızlıktan kaldığı dersten tek ders sınavına giremez.

(4) Bitirme çalışması/projesi/tezi gibi dersler için tek ders sınavı yapılmaz. İlgili birimin yönetim kurulu kararı ile belirlenen proje ve uygulamalı dersler için de tek ders sınav hakkı verilmez.