2022-2023 Güz Dönemi Mimari Restorasyon Açılış Sergisi

Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı tarafından düzenlenen “2022-2023 GÜZ DÖNEMİ AÇILIŞ SERGİSİ” 03 Ekim 2022’de Üsküdar Yerleşkemiz A-D107 sergi salonunda Mimari Restorasyon Program Başkanı Dr. Öğr. Üyesi M. Lütfi Yazıcıoğlu hocamızın açılış konuşmasıyla hocalarımız ve öğrencilerimiz ile açılış gerçekleştirildi.  Sergide öğrencilerimizin atölye ve proje çalışmaları yer aldı.