FSMVÜ | Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu
YÖK ATLAS
Mimari Restorasyon
Mimari Restorasyon (Burslu)
Mimari Restorasyon (% 50 İndirim)
Mimari Restorasyon (% 25 İndirim)
  YÖK ATLAS
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
Tanıtım

   Ülkemizin mimari mirasının yaygınlığı ve önemi dikkate alındığında bu mirasın korunması ve toplumsal yaşamda yer alabilmesi için yapılacak çalışmalar her düzeyde önem kazanmaktadır. 


   Bu çerçevede mimari koruma ve yenileme eğitimlerinde uygulama alanında da konunun geliştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması gerekmektedir. Bu bağlamda kurulması planlanan Mimari Restorasyon Programı, uygulama alanında görev alarak proje yönetim kadrolarının kararlarını gerçekleştirecek ve restorasyonda eksikliği hissedilen nitelikli uygulama elemanlarının  yetiştirilmesi ön görülmektedir. 


   Özellikle ülkemizde TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü bu alanda teknik elemana ihtiyaç duymaktadır. Ayrıca atölye ve uygulama alanına sahip olan diğer resmi ve özel restorasyon kurumlarının da yetişmiş teknik elemana ihtiyaçları bulunmaktadır. Mevcut teknik elemanların yakın dönemde emekli olmaları ile uygulama alanında önemli bir boşluk oluşturacağı da gözlenmektedir. 


   Bu nedenle Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi bünyesinde açılacak Mimari Restorasyon Programı ile başta Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesindeki binlerce vakıf eseri olmak üzere Mili Saraylar ve diğer resmi ve özel kurumlar bünyesindeki tarihi eserlerin restorasyonlarında çalışacak teknik eleman ihtiyacı karşılanması amaçlanmaktadır. 


   Mimari Restorasyon Programına 2012–2013 eğitim-öğretim yılında 60 öğrenci alınacaktır.
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi