YÖK ATLAS
Mimari Restorasyon % 100 Burslu
Mimari Restorasyon % 50 Burslu
Mimari Restorasyon % 25 Burslu
Mimari Restorasyon
  YÖK ATLAS
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
Müfredat

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERİTESİ
GÜZEL SANATLAR MESLEK YÜKSEKOKULU/ VOCATIONAL SCHOOL OF FINE ARTS
MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI / ARCHITECTURAL RESTORATION PROGRAMME
MÜFREDAT PROGRAMI / COURSE PROGRAMME


1.yıl / 1.dönem (First Year First Semester)
Ders Kodu Ders İsmi Saatler/Hours Kredi AKTS Dil Tür  
Course Code Course Name T P Credits ECTS Lang. Type  
BİLG101Bilgisayar I / Introduction to Computer I 1 2 3 3 TrAZ
MR101Teknik Resim / Technical Drawing 22 3 6 TrAZ
MR103Mimarlık Tarihi I / History of Architecture I 20 23 TrAZ
MR105Yapım Sistemleri ve Ögeleri I / Construction Systems and Elements I 22 36 TrAZ
TDE115Türk Dili I / Turkish Language I 20 22 TrÜZ
TRH115Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I / History of Turkish Revolution I 20 22 TrÜZ
ING101İngilizce I / English I 20 23 TrÜZ
Seçmeli Ders** / Elective Course 20 23 TrAS
Toplam / Total 15 6 19 28  

1.yıl / 2.dönem (First Year Second Semester)
Ders Kodu Ders İsmi Saatler/Hours Kredi AKTS Dil Tür  
Course Code Course Name T P Credits ECTS Lang. Type  
BİLG102Bilgisayar II / Computer Aided Design II 12 3 3 EnAZ
MR102Rölöve ve Alım Teknikleri / Architectural Survey and Techniques 22 4 6 TrAZ
MR104Mimarlık Tarihi II / History of Architecture II 20 23 TrAZ
MR106Yapım Sistemleri ve Ögeleri II / Construction Systems and Elements II 22 36 TrAZ
TDE116Türk Dili II / Turkish Language II 20 22 TrÜZ
TRH116Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II / History of Turkish Revolution II 20 22 TrÜZ
ING102İngilizce II / Advanced English II 20 23 TrÜZ
Seçmeli Ders** / Elective Course 20 23 TrAS
Toplam / Total 15 6 20 28  

2.yıl / 3.dönem (Second Year Third Semester)
Ders Kodu Ders İsmi Saatler/Hours Kredi AKTS Dil Tür  
Course Code Course Name T P Credits ECTS Lang. Type  
MR201Rölöve / Architectural Survey 12 24 TrAZ
MR203Yapım Sistemleri ve Ögeleri III / Construction Systems and Elements III 22 36 TrAZ
MR205Koruma Kavramları ve Restorasyon İlkeleri / Preservation Terms and Principals of Restoration 20 22 TrAZ
MR207Mimarlık Tarihi III / History of Architecture 20 23 TrAZ
MR209Restorasyon Proje Teknikleri / Restoration Techniques 24 4 6 TrAZ
Uygulama Atölye ve Laboratuarı I** / Practical Workshop and Laboratory I 12 23 TrAS
Seçmeli Ders ** / Elective Course 20 23 TrAS
Seçmeli Ders ** / Elective Course 20 23 TrAS
STAJ001Staj      6 Tr AZ
Toplam / Total 14 10 19 36  

2.yıl / 4.dönem (Second Year Fourth Semester)
Ders Kodu Ders İsmi Saatler/Hours Kredi AKTS Dil Tür  
Course Code Course Name T P Credits ECTS Lang. Type  
MR202Yapım Sistemleri ve Ögeleri IV / Construction Systems and Elements IV 22 36 TrAZ
MR204Şantiye Tekniği-Keşif ve Metraj / Construction Site Technique - Survey & Length 12 24 TrAZ
MR206Bitirme Projesi* / Graduation Project 24 4 6 TrAZ
MR208Süsleme Desen ve Uygulaması / Ornamentation Design and Implementation 12 23 TRAZ
Uygulama Atölye ve Laboratuarı II** / Practical Workshop and Laboratory II 12 23 TrAS
Seçmeli Ders ** / Elective Course 20 23 TrAS
Seçmeli Ders ** / Elective Course 20 23 TrAS
Toplam / Total 11 12 17 28  


*Bitirme Projesi, Restorasyon Proje Teknikleri dersi alınmadan alınamaz
**Seçmeli derslerden biri seçilecektir.
Saatler/Hours Kredi AKTS
T P Credits ECTS
GENEL TOPLAM 55 34 75 120
Kısaltmalar:
T: Haftalık teorik ders saati;
U:Haftalık uygulama ders saati;
AKTS: Avrupa Kredi Sistemi


SEÇMELİ DERSLER**
Ders Kodu Ders İsmi Saatler/Hours Kredi AKTS Dil Tür  
Course Code Course Name T P Credits ECTS Lang. Type  
MR151 Geleneksel Desen Teknikleri / Traditional Pattern Techniques 2 0 2 3 TrAS
MR153Rölövede Fotoğraf ve Kullanımı / Photography in Architectural Survey 2 0 2 3 TrAS
MR155Korunması Gerekli Yapılarda Yüzey Koruma ve Onarımı / Surface Conservation and Restoration of Traditional Buildings 2 0 2 3 TrAS
MR152Çini Seramik ve Mozaik Teknikleri Bozulma Nedenleri ve Onarım Yöntemleri / Tile Ceramic Mosaic Techniques and Conservation and Restoration Methods 2 0 2 3 TrAS
MR154Osmanlıca okuma / Ottoman Language Reading 2 0 2 3 TrAS
MR156Maket / Modeling 2 0 2 3 TrAS
MR158Perspektif Uygulamaları / Perspective Applications 2 0 2 3 TrAS
MR160Meslek Pratiği / Architectural Restoration Practice 2 0 2 3 TrAS
MR251Ahşap Malzeme ve Yapı Teknolojisi / Wood Supplies and Construction Technology 2 0 2 3 TrAS
MR253Ahşap Yapıda Bozulma Nedenleri ve Koruma Yöntemleri / Wooden Building Conservation Metods 2 0 2 3 TrAS
MR255Kagir Malzeme ve Yapı Teknolojisi / Stone Supplies and Construction Technology 2 0 2 3 TrAS
MR257Geleneksel Yapılar ve İç Mekan Çözümlemeleri / Traditional Buildings and Internal Side Analysis 2 0 2 3 TrAS
MR259Geleneksel Yapılarda Duvar Döşeme ve Tavan Biçimlenme / Wall Floor Ceiling Formation in Traditional Buildings 2 0 2 3 TrAS
MR261Geleneksel Yapılarda Kapı ve Pencereler / Doors and Windows in Traditional Buildings 2 0 2 3 TrAS
MR252Ahşap Bezeme Teknikleri / Wood Decoration Techniques 2 0 2 3 TrAS
MR254Kagir Yapıda Bozulma Nedenleri ve Koruma Yöntemleri / Reasons of Detoriation and Protection Techniques in Stone Buildings 2 0 2 3 TrAS
MR256Kagir Bezeme Teknikleri / Stone Decoration Techniques 2 0 2 3 TrAS
MR258Güzel Sanatlar / Fine Arts 2 0 2 3 TrAS
MR260Beton ve Betonarme / Concrete and Armoured Concrete 2 0 2 3 TrAS
MR262Eski Anadolu Mimarisi / Architecture of Ancient Anatolia 2 0 2 3 TrAS
MR264Geleneksel Konut / Traditional Housing 2 0 2 3 TrAS
MR266Konservasyon Uygulamaları 2 0 2 3 TrAS
MR268Şehir Planlama ve Tarihi Çevre 2 0 2 3 TrAS
MR270İmar Hukuku ve Mevzuatı 2 0 2 3 TrAS


UYGULAMA ATÖLYE VE LABORATUAR DERSLERİ III. YARIYIL
Ders Kodu Ders İsmi Saatler/Hours Kredi AKTS Dil Tür  
Course Code Course Name T P Credits ECTS Lang. Type  
MR231Ahşap Uygulama Atölye ve Laboratuarı I / Wood Practical Workshop and Laboratory I 12 23 TrAS
MR233Boya Uygulama Atölye ve Laboratuarı I / Paint Practical Workshop and Laboratory I 12 23 TrAS
MR235Taş Uygulama Atölye ve Laboratuarı I / Stone Practical Workshop and Laboratory I 12 23 TrAS
MR237Alçı Uygulama Atölye ve Laboratuarı I / Plaster Practical Workshop and Laboratory I 12 23 TrAS

UYGULAMA ATÖLYE VE LABORATUAR DERSLERİ IV. YARIYIL
Ders Kodu Ders İsmi Saatler/Hours Kredi AKTS Dil Tür  
Course Code Course Name T P Credits ECTS Lang. Type  
MR232Ahşap Uygulama Atölye ve Laboratuarı II/ Wood Practical Workshop and Laboratory II 12 23 TrAS
MR234Boya Uygulama Atölye ve Laboratuarı II / Paint Practical Workshop and Laboratory II 12 23 TrAS
MR236Taş Uygulama Atölye ve Laboratuarı II / Stone Practical Workshop and Laboratory II 12 23 TrAS
MR238Alçı Uygulama Atölye ve Laboratuarı II / Plaster Practical Workshop and Laboratory II 12 23 TrAS

** Seçmeli derslerden biri seçilecektir. / One from the elective courses will be chosen.Yrd. Doç. Dr. M. Lütfi Yazıcıoğlu
Güzel Sanatlar MYO Müdürü 
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi